Short documentaries on Marie Curie, Einstein, Mileva, Tesla, Edison by SPELL Nis students

Časovi engleskog podrazumevaju mnogo više od samog učenja jezika. Oni podrazumevaju učenje koje se bazira na svetu oko nas i u nama.
Zahvaljujući nadarenim i svestranim učenicima i roditeljima, uspeli smo da završimo naš Projekat: Razumimo naučnike kako bismo razumeli sebe i svet oko nas!
“Tesla VS Edison”, “Einstein and/or Mileva”, “Marie and Pierre Curie”

English classes are much more than just learning a language. They represent learning based on the world around and within us.
Thanks to the gifted and versatile students and parents, we’ve managed to complete our Project: Understand the scientists so that you can understand yourself and the world around!
“Tesla VS Edison”, “Einstein and/or Mileva”, “Marie and Pierre Curie”