Gatehouse Awards Classic ispiti

Gatehouse Awards – Classic exams

GATEHOUSE CLASSIC ESOL je međunarodna kvalifikacija namenjena kandidatima koji nisu izvorni govornici engleskog jezika, a koji žele da steknu visokokvalitetne, međunarodno priznate kvalifikacije na engleskom jeziku koje su dostupne i priznate širom sveta. Kvalifikacije su regulisane Ofqual-om (Office of Qualifications and Examinations Regulations) u Engleskoj.

Dostupna je na svim CEFR nivoima (A1, A2, B1, B2, C1, C2) i uključuje sve četiri veštine: slušanje, govor, čitanje i pisanje.

PREDNOST ovih ispita:

1.      ispit možete polagati ONLINE ili u Centru SPELL;

2.      ispit polažete u terminu koji ugovarate sa Centrom i koji vama odgovara;

3.      prijava se vrši minimum 10 radnih dana pre datuma kada biste želeli da polažete;

4.      ukoliko ne uspete da položite sve veštine, možete ponovo polagati samo onaj deo koji ste pali.

Za više informacija možete posetiti sledeće sajtove www.gatehouseawards.org i www.gatehouseseu.org

Na sajtu se nalaze primeri testova za sve nivoe https://www.gatehouseseu.org/exam/classic/

Za prijavu ispita, pripremu i cene se možete javiti:

1.      slanjem emaila na spellnis@gmail.com,

2.      pozivom na 069 3252297, 063 8252297 ili

3.      lično u Centru na adresi Dušanov bazar, lokali 103/104 (prvi sprat).